Vejsyn

Kære grundejere

De fleste er tilbage fra sommerferien. Vi har ved selvsyn konstateret en del manglende vedligehold af vores veje og fortove.

I henhold til vores ordensreglement, har man pligt til at:

Feje fortov og veje

Klippe hæk til 20 cm fra inderste flisekant / mindre end 2 meter i højden

Fjerne ukrudt ved hæk og fliser

Bestyrelsen har derfor besluttet at genoptage vejsyn. 

Vejsyn vil blive foretaget i løbet af den næste måneds tid.

Med venlig hilsen

Vejudvalget

Fiber i GFN

Som mange nok har bemærket er TDC i gang med at ligge fiber ned i vores grundejerforening.

Det har for nogle grundejere været en lidt hård opstart som har medført en del sure opstød påg foreningens Facebook side. Dette har medført at bestyrelsen har kontaktet TDC og torsdag eftermiddag (8-8-2019) havde medlemmer af bestyrelsen en gennemgang med projektlederne for entreprenørfirmaet. Igen om aften var der gennemgang med TDC, entreprenør og under entreprenør. De beklagede den lidt skæve opstart og ville straks sætte i gang med at rette op på de fejl og mangler der nu havde været.

Fredag eftermiddag var TDC´s projekt chef for fiber på Amager ude til en ekstra gennemgang af vores forening sammen med Jens (GFN foreningsformand) og han ville indkalde til et møde igen mandag morgen med de respektive entreprenører så tingene kunne blive bragt i orden og projektet kan fortsætte med mindst mulige gener for vores grundejere.

TDC vil over de næste 6-7 uger grave alle fortove op i hele foreningen. Vi er OBS på dette og er i dialog med TDC om hvordan de tænker dette skal udføres.

Til information har der været stor tilmelding til denne omgang fiber udrulning.