Veje

Krav og regler

Vores veje i grundejerforeningen er klassificeret som private fællesveje. Det er private veje, som er offentligt tilgængelige.

Lovgivning og bekendtgørelser kan du finde på retsinfo her.

Som grundejere, er vi selv ansvarlige for vejens indretning og udstyr. Kommunen er vejmyndighed. I grundejerforeningen har vi valgt at udføre en del af det vi er forpligtiget til at udføre i fællesskab.

Det betyder at kommunen stiller de formelle krav om at vejen er trafiksikker, fremkommelig og selvfølgelig tilgængelig for handicappede. Det er også kommunen der som vejmyndighed skal give tilladelser til eventuelle ændringer og omlægninger af vores veje.

Vedligeholdelse, snerydning og renhold

På private fællesveje påhviler det grundejerne selv at vedligeholde vejen. Det betyder at du som grundejer har ansvaret for at fortov og vejbane ud til vejmidten er i forsvarlig stand.

Nogle ting har vi i grundejerforeningen valgt at gøre i fællesskab. Vi har fælles snerydning og fælles vedligehold af veje.

I praksis skal du selv holde vejen ren, fjerne ukrudt. Men du skal også være opmærksom på, at uanset at vi har fælles snerydning, så er det dit ansvar at vejen er sikker.

Kommunen har tilsyn og kommer med pålæg hvis du ikke overholder dine pligter.

Grundejerfoeningen holder også tilsyn, typisk 4 gange om året og kommer også med pålæg, hvis vejudvalget finder at du ikke overholder de regler vi har fastsat i foreningen.