Dato for generalforsamlingen 2017

Så er vi klar med en dato for generalforsamlingen.

Vi holder generalforsamling mandag den 8/3 2017, kl. 18:30 vi har endnu ikke stedet på plads. Det vil fremgå af indkaldelsen og her på siden samt på Facebook i gruppen Nøragersminde Grundejerforening.

Dagsorden vil i modtage i jeres postkasse, links til sidste års referat og bestyrelsens beretning, kan du finde her 8 dage før generalforsamlingen.

Husk at dead-line for forslag som skal på dagsordnen, skal være undertegnede i hænde senest den 1/2 2017 enten på papir eller som en mail.

Vi i bestyrelsen glæder os til at se jer til en god og konstruktiv debat.

PBV.

Bent Ørnbøl Larsen