Krav og regler

Vores veje i grundejerforeningen er klassificeret som private fællesveje. Det er private veje, som er offentligt tilgængelige.

Lovgivning og bekendtgørelser kan du finde på retsinfo her.

Som grundejere, er vi selv ansvarlige for vejens indretning og udstyr. Kommunen er vejmyndighed. I grundejerforeningen har vi valgt at udføre en del af det vi er forpligtiget til at udføre i fællesskab.

Det betyder at kommunen stiller de formelle krav om at vejen er trafiksikker, fremkommelig og selvfølgelig tilgængelig for handicappede. Det er også kommunen der som vejmyndighed skal give tilladelser til eventuelle ændringer og omlægninger af vores veje.