Godt naboskab

Hegnsloven, du og din nabo

Det er ikke altid nemt at blive enige. Hvordan er det lige at hegnet skal se ud mellem jeres grunde? Hvilken stil, højde, farve og pris, for blot at nævne nogle af de mulige konfliktemner. Skal det være plankeværk, mur eller hæk?
Hvem skal sætte det op? Er det en håndværker eller skal I bruge weekender?

Der er nu en god grund til at blive enige – det gælder om at bevare det gode naboskab – nu og mange år frem i tiden. Når man derhen hvor man skal henvende sig til hegnsynet, er kimen lagt til en konflikt som i mange år kan forhindre en god snak hen over hækken eller plankeværket.

I det følgende vil jeg gennemgå hvad man kan aftale “hen over hækken” og hvad i skal overholde i forhold til hegnsloven, med den interessante krølle, at I, sålænge I er enige, ikke behøver at følge hegnsloven.

I bestemmer (næsten) selv

Du og din nabo har altid selv lov til at aftale hvilken hæk eller hegn i skal have mellem jeres grunde. Tårnby kommune har ikke særlige servitutter tinglyst på de enkelte grunde eller noget specielt i lokalplanen. Så med andre ord, så længe I er enige, behøver I ikke at følge hegnsloven.

Hvis ikke i umiddelbart kan blive enige, kan det være en rigtig god idé at følge hegnsloven. Det giver jeg nogle gode retningslinier som også efterfølgende vil kunne holde til at blive prøvet i et hegnssyn.

Hegnsloven indeholder både regler om opsætning, ændring og vedligeholdelse af hegn. Som udgangspunkt, skal et hegn altid passe ind i omgivelserne og skal tydeligt adskille de to grunde, skabe læ og beskytte mod nysgerrige blikke. Et hegn kan være levende – en hæk – eller fast – et plankeværk eller en mur.

Hegnsloven angiver at der er hegnspligt i naboskel. Det betyder at alle grundejere har har ret til og mulighed for at stille krav om at der opsættes hegn i skel og at udgifter til opsætning og vedligeholde deles mellem naboerne. Et hegn opstillet i skel kaldes også et fælleshegn i modsætning til eget hegn. Etablerings og vedligeholdelsesomkostninger betales af den grundejer som har hegnet stående.

Eget hegn står på egen grund og er, hvis det står i en afstand af indtil 1,75 cm fra skellet omfattet af hegnsloven.

For eget hegn, er reglen at hegnet må være samme højde som et fælles hegn plus afstanden indtil eget hegn. Dvs. at et hegn 1,5m inde på grunden må være maximalt 3,20 m. højt.

Hvis der ikke er truffet en aftale mellem naboerne om højden på hegnet, gælder “2m reglen” – hegnet må ikke være over 2m højt og man har til enhver tid krav på at hækken ikke er højere end 2m. Man har ingen ret til at skære hækken ned til mindre end 2m, medmindre man er blevet enige om det.