Vedligeholdelse, snerydning og renhold

På private fællesveje påhviler det grundejerne selv at vedligeholde vejen. Det betyder at du som grundejer har ansvaret for at fortov og vejbane ud til vejmidten er i forsvarlig stand.

Nogle ting har vi i grundejerforeningen valgt at gøre i fællesskab. Vi har fælles snerydning og fælles vedligehold af veje.

I praksis skal du selv holde vejen ren, fjerne ukrudt. Men du skal også være opmærksom på, at uanset at vi har fælles snerydning, så er det dit ansvar at vejen er sikker.

Kommunen har tilsyn og kommer med pålæg hvis du ikke overholder dine pligter.

Grundejerforeningen holder også tilsyn, typisk 1 gange om året og kommer også med pålæg, hvis vejudvalget finder at du ikke overholder de regler vi har fastsat i foreningen. Hvis dette ikke overholdes, bringes det videre til kommunen.