Indsamling af affald

Storskrald, haveaffald og papir

Hvilket affald afhentes?

Storskrald Kasserede indbogenstande fra private husstande som ikke er nagelfaste genstande og som skal afleveres i klare plastsække
Haveaffald Grene, blade, nedfaldsfrugt m.v. i papirposer
Papir I de dertil hørende container
Pap I bundter med snor

Hvilket affald afhentes ikke

Jord, sten, byggematerialer, nedrivningsaffald, erhvervsaffald, dagrenovation, haveaffald i plastsække, medicin, olie- og kemikalieaffald, cykler, knallerter, autodele o.l.

Hvordan skal affaldet være emballeret

Storskrald Skal være emballeret i let håndterlige klare plastsække, bundter, kasser e.l.
Haveaffald Skal være emballeret i papirsække eller bundter
Pap Skal bundtes med snor - ikke større end 1,5m x 1,0m og lægges for sig selv

Hvor meget affald afhentes

Der er ingen begrænsning af antallet af enheder der afhentes, men vægten pr. enhed må ikke overstige 25 kg. Længden af stænger, grene o.l. må ikke overstige 150 cm, og diameteren af et bundt må ikke overstige 50 cm.

18-04-2012

Hvornår bliver der hentet affald?

Kommunen kommer og henter affald på faste dage i måneden - på forsiden kan du se det aktuelle sted der bliver hentet.

Generelt er det således:

1. tirsdag 1. mandag
Alkmaar Allé & Arhnmem Allé Kongelundsvej