Kontingent og ejerskifte

Kontingent, nye medlemmer og ejerskifte

Kontingent

Grundejerforeningens kontingent udgør for tiden 1700,- kr. årligt. Kontingentet betales med 850,- kr. i marts og september måned hvert år, med forfaldsdato den 1. april og den 1. oktober.

Foreningen er tilmeldt BS (Betalings Service). På det seneste indbetalingskort står de nødvendige information for at kunne tilmelde din indbetaling til BS. Du kan også gøre det via netbank. Du skal bruge dit medlemsnummer (som du kan se på det senete indbetalingskort, eller få ved at henvende dig på mail / telefon til kassereren) samt vores BS nr.: 07541309 Debitor nr.: 00001.

Hvis du ikke har modtaget et girokort, kan du indbetale på foreningens bankkonto i Arbejdernes Landsbank, 5325 0243951.

Husk at påføre navn og adresse, så vi kan se hvem betalingen kommer fra.

Såfremt et medlem ikke opfylder de økonomiske forpligtigelser, der pålægges lovligt på generalforsamlingen, er bestyrelsen berettiget til, når der er gået 14 dage udover den tid, da ydelsen skulle være betalt, i et brev til vedkommende at kræve restancen samt det af generalforsamlingen fastsatte rykkergebyr på kr. 150.- indbetalt inden 14 dage Sker betaling af restance og rykkergebyr ikke inden udløb af sidstnævnte frist, er foreningen berettiget til at kræve betaling af et af generalforsamlingen fastsat inkassogebyr på kr. 350.- og lade den samlede restance, incl. rykkergebyr og inkassogebyr, overgå til juridisk inkasso.

Nye medlemmer

For nye medlemmer opkræves et indmeldingsgebyr på kr. 100,- som tilskrives det førstkommende kontingent.

Ejerskifte og fejl på girokort

Ejerskifte og fejl på girokort kan meddeles til kassereren eller til formanden.

Kassereren@gfn.dkFormanden@gfn.dk