Ejendomsvurderinger 2023

Den 9. nov. 2023 modtog bestyrelsen svar fra Vurderingsstyrelsen på vores anmodning om indsigt i, hvordan (på hvilket grundlag) de har beregnet værdien af grundene beliggende i vores forening.

For at behandle vores anmodning beder styrelsen os om at indhente fuldmagt fra hver enkelt grundejer. Fuldmagten skal bl.a. indeholde ejerens cpr-nr..

På bestyrelsesmødet den 14. nov. blev vi enige om at afvise Vurderingsstyrelsens krav med henvisning til lokalplanen, foreningens vedtægter samt styrelsens formål med indhentning af fuldmagt. Mht. sidstnævnte pointerer vi endnu engang, at vi ikke har klaget, men anmodet om indsigt.

Vores afvisning er fremsendt til Vurderingsstyrelsen den 15. nov. 2023, og vi afventer nu deres tilbagemelding, inden vi foretager yderligere i sagen.

I vil fortsat løbende blive holdt orienteret om sagsforløbet.

Vurderingsstyrelsen svar

Svar Ombudsmanden

Svar til Vurderingsstyrelsen 14 november 2023