Forslag til den kommende ordinære generalforsamling i marts 2024

Kære alle
Husk, at såfremt I har forslag, der ønskes behandlet på den kommende ordinære generalforsamling i marts 2024, så skal I senest den 1. februar 2024 sende de(t) med fyldestgørende motivering.
Hvilket betyder, at såfremt I ønsker, at der skal behandles et forslag på den kommende ordinære generalforsamling, så skal I skrive præcist hvad forslaget går ud på, begrundelse herfor og den eventuelle omkostning det måtte have.
Forslag skal sendes til formanden@gfn.dk