Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Dato: Onsdag den 27/9 kl. 19
Sted: sideskibet i Skelgårdskirken

Du finder dagsordnen her

Hen over sommeren har bestyrelsen i forbindelse med beslutningen om renovering af Haag Allé indhentet 4 tilbud, som har givet os et klart indtryk af hvor dyrt projektet vil blive, hvis der skal inkluderes vejdræn i renoveringen.

På sidste generalforsamling, 14 marts 2016, fik bestyrelsen godkendt at vi kunne inkludere vejdræn i renoveringen af Haag Allé mod en merpris på 6-800.000,-  – altså en samlet pris på mindre end 2 millioner kr.

De tilbud vi har fået ind viser, at det formentlig vil koste næsten det dobbelte.

Bestyrelsen finder nu, at det grundet vejdrænets generelle stand er vigtigt at vi nu – inden vi går videre – får en grundig debat og beslutning for hvordan vi vil fortsætte vejprojektet.

Vi har indtil nu – grundet tidligere bestyrelsers fremsynethed – valgt at have en fælles forsikringsordning, hvor alle bidrager lige til vedligeholdelsen af vejene.

Det er bestyrelsens opfattelse at vi fremover vedligeholder veje som vi hidtil har gjort, men med det nye tiltag, at vejdrænet også skal vedligeholdes (repareres eller udskiftes). Uanset hvad vi vælger, vil det medføre en kontingentstigning som sikrer at vi har økonomi fremover til at dække de udgifter der vil være til det samlede vedligehold. Altså, at vi fastholder vores forsikringsordning som vi i fællesskab har betalt til, således at vi både kan klimasikre og fortsætte den nuværende vedligeholdelsesstrategi for vores veje.
Det er også bestyrelsens opfattelse, at der vil bestå en væsentlig risiko for, at en renovering af vejen uden at renovere vejdrænet vil medføre, at udgiften nok bliver mindre i første omgang, men til gengæld er spildt, hvis kommunen senere giver os påbud om at vejens afløb skal renoveres – underforstået, at det bliver dyrere på den lange bane.

Formanden