Indkaldelse til generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 27. marts 2018, dagsorden i følge vedtægterne. Dagsorden bliver omdelt 8 dage før generalforsamlingen.