Kære medlemmer i grundejerforeningen Nøragersminde

Den øvrige bestyrelse har tidligere tilkendegivet, at vi ikke på Facebook vil kommentere på det mistillidsvotum der er stillet. Vi afventer den ekstraordinære generalforsamling i starten af januar 2019, hvor vi vil komme med en redegørelse som besvarer mistillidsvotummets punkter.

En gennemgang af den “tråd” der er startet på foreningens Facebook side, ændrer lidt på forholdet – desværre.

HUSK..! Der er 2 sider af en sag!

Det er naturligvis medlemmerne, som ubetinget er foreningens højeste myndighed, der suverænt afgør hvad der skal ske. Alle punkter på det fremsatte mistillidsvotum både kan og skal naturligvis besvares. Men det er vigtigt, at det ikke bliver et ”gadens parlament”, hvor kritik, holdninger, kommentarer, rygter m.m. bringes til torvs uden at man har hørt begge sider af en sag.

Med andre ord, giv nu dem der stillet mistillidsvotum og dem der har fået det, en fair chance for at svare, argumentere og dermed modsige påstande og/eller beskyldninger på et møde mellem mennesker i det virkelige liv og ikke på Facebook.

Når alle er hørt på den ekstraordinære generalforsamling, kan alle fremmødte hver især træffe deres afgørelse – og det kunne jo være man ændrede holdning (?) Grundloven sikrer os alle ytringsfrihed og retten til at mene hvad vi vil, men vi bør bevare respekten for hinanden og fremsætte vores ytringer de rette steder – underforstået, Generalforsamlingen.