Referat fra bestyrelsesmøde den 3. april 2022

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. april 2022 er lagt op på hjemmesiden.