Referat fra bestyrelsesmøde den 9. januar 2022

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. januar 2022 er lagt op på hjemmesiden.