Vejnyt – Nyt om vejrenovering

Som tidligere annonceret, havde bestyrelsen en forventning om, at kunne præsentere nogle forslag til vores videre drift og vedligeholdelse af vores veje, i november måned.
Vi har afholdt bestyrelsesmøde i mandags, hvor Rambøll deltog med fremlægning af det resultat de var nået frem til. Bestyrelsen havde kommentarer og rettelser, som omhandler forståelse og synliggørelse af projektet, herunder økonomi.
Det betyder så – desværre – at vi ikke kan overholde det der ellers var lovet med informationsmøderne i november, og, at der i december er rigeligt at se til. Vi satser således på, at vi kan afholde de 2 informationsmøder i januar 2019.
Forlængelsen af de 2 informationsmøder vil så være, at der kan foretages en afstemning på den ordinære generalforsamling.
Vi skal beklage forsinkelsen