Vejsyn

Kære grundejere

De fleste er tilbage fra sommerferien. Vi har ved selvsyn konstateret en del manglende vedligehold af vores veje og fortove.

I henhold til vores ordensreglement, har man pligt til at:

Feje fortov og veje

Klippe hæk til 20 cm fra inderste flisekant / mindre end 2 meter i højden

Fjerne ukrudt ved hæk og fliser

Bestyrelsen har derfor besluttet at genoptage vejsyn.

Vejsyn vil blive foretaget i løbet af den næste måneds tid.

Med venlig hilsen

Vejudvalget