Til jeres orientering vedr. Vurderingerne

Jf. foreningens tinglyste opgaver er en af disse at varetage medlemmernes interesser, fsv. angår fællesanliggender, hvorfor bestyrelsen på vegne af foreningens medlemmer pr. d.d. har fremsendt en indsigelse til Vurderingstyrelsen, med kopi til Ombudsmanden, i forbindelse med de foreløbige vurderinger af samtlige grunde beliggende i vores forening.

Det skal understreges, at indsigelsen udelukkende omhandler vurderingerne af grundværdierne og IKKE de samlede ejendomsvurderinger.

Det skal endvidere understreges, at der er tale om en indsigelse, hvor vi anmoder om redegørelse for vurderingskriterierne. (jf. vedhæftede fil, der også ligger på foreningens Facebookside).

Det er således op til den enkelte grundejer selv at vurdere, om de ønsker at indgive en formel klage.

Vurderingsstyrelsens svar offentliggøres her, samt på foreningens Facebookside.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Brev til Vurderingsstyrelsen 23 oktober 2023