Nyt omkring ejendomsvurderingerne 2023

Den 16. dec. 2023 modtog GFN en anonym, ikke dateret henvendelse fra Vurderingsstyrelsen, hvor de refererer til samme sagsnummer, som GFN’s sag har fået tildelt.

Indholdet af Vurderingsstyrelsens henvendelse er dog ikke relevant for det af GFN fremsendte, idet de refererer til “GFN’S ønske om ændringer af de foreløbige grundvurderinger samt klage over de for høje ditto”.

Den 21. dec. 2023 fremsender GFN foreningens svar på Vurderingsstyrelsens seneste henvendelse, hvor der gøres opmærksom på nævnte samt, at vi stadig afventer Styrelsens svar på vores oprindelige henvendelse af 23. oktober 2023.

Vurderingsstyrelsen – GFN svar 21.12.2023

Svar vedr. ønske om ændring af den foreløbige vurd